Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Ενημερωτική αφίσα για την αντιμετώπιση της επιληπτικής κρίσης


Περίπου 1 στα 100 παιδιά πάσχουν από επιληψία ενώ περισσότερα μπορεί να εμφανίσουν κάποια στιγμή επιληπτικές κρίσεις. Και όμως, εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν ξέρουν πως να αντιδράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Η συνεργασία του Συνηγόρου του Παιδιού με την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας απέδωσε ως καρπό την ενημερωτική αφίσα που σύντομα θα φτάσει στα σχολεία της χώρας. Ελπίζοντας να βοηθήσει στην αποφυγή πανικού και προκαταλήψεων... .

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

Το έργο της UNICEF/Δικαιώματα του Παιδιού

 Το 1989, η παγκόσμια κοινότητα υποσχέθηκε σε όλα τα παιδιά τα ίδια δικαιώματα, με την υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Αυτά τα δικαιώματα βασίζονται στην αδιαπραγμάτευτη ανάγκη που έχει κάθε παιδί να επιβιώσει και να ενηλικιωθεί αναπτύσσοντας πλήρως τις δυνατότητές του, ανεξάρτητα από την καταγωγή και την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση κάθε παιδί έχει:
  • Το δικαίωμα σε μια παιδική ηλικία.
  • Το δικαίωμα στη μόρφωση.
  • Το δικαίωμα στην υγεία.
  • Το δικαίωμα σε δίκαιη μεταχείριση.
  • Το δικαίωμα να ακούγεται η φωνή του.
Κάθε μέρα τα δικαιώματα αυτά καταπατώνται. Εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που προλαμβάνονται. Εκατομμύρια δεν πηγαίνουν στο σχολείο, δεν έχουν τροφή, στέγη και καθαρό νερό. Τα παιδιά υφίστανται βία, κακοποίηση και διακρίσεις και δεν ακούγεται η φωνή τους. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.Περισσότερα στην σελίδα της UNICEFhttps://www.unicef.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-unicef/1

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Ζήσε χωρίς Εκφοβισμό

Η ιδέα για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.livewithoutbullying.com γεννήθηκε το 2015 από το ΚΜΟΠ στα πλαίσια αναζήτησης σύγχρονων τρόπων παροχής άμεσης βοήθειας σε παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα εκφοβισμού.Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με την υλοποίηση έργων που αφορούν στη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών και ψηφιακών εργαλείων για παιδιά και νέους.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

13ο τεύχος της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ελληνικής Επιτροπής της Ο.Μ.Ε.Ρ.

Η Αγωγή Υγείας περιλαμβάνει στόχους ανάπτυξης προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Χρήσιμο στην κατεύθυνση αυτή το 13ο τεύχος της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ελληνικής Επιτροπής της Ο.Μ.Ε.Ρ. (Παγκόσμια Οργάνωση για την Προσχολική Αγωγή) «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού» είναι αφιερωμένο στο θέμα: Δεξιότητες ζωής. Προσωπική – κοινωνική ανάπτυξη στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Τοπεριεχόμενο του τεύχους στην πηγή:
http://www.omep.gr/images/stories/pdf/OMEP_ThematikoTeyxos_13.pdf

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με γονείς

Ορισμοί, μορφές, αίτια και χρήση της σωματικής τιμωρίας. Ιστορική αναδρομή και ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό και αξιακό πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών. Διάκριση της σωματικής τιμωρίας από άλλες μορφές κακοποίησης των παιδιών. Περισσότερα για τον οδηγό στην διεύθυνση:http://www.ekka.org.gr/portal_docs/publication/picture/9_350.pdf
Το  Σωματείο Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ είναι  προσηλωμένο στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης ή / και παραμέλησης του παιδιού, υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, μέσα από καινοτόμα προγράμματα και συνεργασίες με άλλες οργανώσεις.
Με σύνθημα «ΣΗΜΕΡΑ. ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ», σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις που περιστρέφονται γύρω από 3 βασικούς άξονες :
  • Την Τριτογενή Πρόληψη, δηλαδή τη βραχυπρόθεσμη θεραπεία και αποκατάσταση που αφορά κακοποιημένα και παραμελημένα μικρά παιδιά.
  • Τη Δευτερογενή Πρόληψη, που απευθύνεται σε πληθυσμό ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης περιστατικών κακοποίησης ή / και παραμέλησης.
  • Την Πρωτογενή Πρόληψη, που στοχεύει στην ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για τον αγώνα κατά της κακοποίησης ή / και παραμέλησης του παιδιού. Περισότερα στη σελίδα του Σωματείου:http://eliza.org.gr/

Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος, Έµµυ Φρονίµου

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης απετέλεσε η ανάδειξη ορισµένων µορφών καλής πρακτικής, σε Ευρώπη και Ελλάδα, που σχετίζονται µε την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης – παραµέλησης και γενικότερα την αντιµετώπιση της βίας κατά των παιδιών. Αναλυτικά το περιεχόμενο της μελέτης στην διεύθυνση:http://www.ekke.gr/images/PDF/EKKE_SOS_ELISA_Kales_Praktikes.pdf